Organisasjonspleie Pensjonistforbundet Akershus

I forbindelse med at det er oppnevnt et organisasjonsutvalg i Akershus PF, har styret i møte 5. april oppnevnt nye medlemmer

Foto: John Granly - john@eidsvold.no

Foto: John Granly - john@eidsvold.no

Leder Sigmund Kristoffersen

Styremedlem John Arne Opsahl

Anne Grethe Eriksen, Kolbotn PF

Fylkessekretær Sigrid B. Karlsen

I forkant av dette er det satt opp møteplan for alle lokalforeningene, delt opp i regioner. Fylkessekretær Sigrid B. Karlsen har hatt samtaler med ledere i hver enkelt lokalforening og avtalt møtedatoer.

Møteplanen starter i uke 15 og vil pågå frem til begynnelsen av juni.

Hensikten med møtene er først og fremst at vi skal bli bedre kjent med hverandre og informere hverandre om «ståa» i hvert enkelt lokallag. Hvilke planer har virksomheten utover året, eventuelt hvilke utfordringer man står ovenfor og hvilke muligheter som finnes.

Fylkesstyret skal informere foreningene om sine planer og arbeidsoppgaver utover året, spesielt med vekt på samarbeidet med lokalforeningene. Hvilke forventninger har lokalforeningene til kontakten og eventuell assistanse fra fylkesstyret.

Sigmund Kristoffersen og Sigrid B. Karlsen deltar på alle møtene.

Vedlegg