Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

ORDFØRERDUELL I RÅDHUSSALEN

ORDFØRERDUELL KOMMUNEVALG 2023

Ordførerduell i Rådhussalen.

Mandag 4.september inviterte Pensjonistforbundet Lillesand til åpent møte med ordførerduell mellom ordfører Einar Holmer-Hoven (H) og opposisjonsleder Thor-Erling Engemyhr (AP) i Rådhussalen.

Edle Gulløy Larsen åpnet møtet og ønsket alle hjertelig velkommen – og var imponert over at så mange hadde møtt opp siden det var en nydelig varm «høstdag».

Helge Røed fikk ordet og holdt en interessant innledning til denne debatten.

Arnt B. Holte (FRP) skulle lede møtet og etter noen hyggelige ord ga han startsignal til de to duellantene.

Mange viktige temaer ble tatt opp og som var interessante for både gamle og nye pensjonister å få belyst. Det kom mange og gode innspill fra salen og temaene vi var innom var boliger/leiligheter for eldre, Sandsmyra med dårlige fortau og hull i asfalt, møteplasser både for unge og gamle i sentrum, parkering/parkeringshus bl.a.

De to duellantene svarte godt for seg og var selvfølgelig enig og uenig i enkelte saker, men som de fikk sjansen til å utdype.

Edle takket de to duellantene for at de, så nærme valget, sa ja til å stille opp til dette arrangementet. TUSEN TAKK!!

Hun takket selvfølgelig også Helge Røed for ei fin innledning og Arnt B. Holte for at han ledet møtet og holdt styr på duellantene og de som ønsket å ta ordet i salen. Veldig BRA.

En liten gave fikk de også med seg hjem.

Pensjonistforbundet håper at de fremmøtte syntes de hadde fått utbytte av denne kvelden sammen med oss – Vi er i hvert fall veldig fornøyde og takker for at så mange møtte frem og gjorde kvelden så kjempebra.