Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Ordfører Magnus Mæland presenterte seg for medlemsmøte den 25.10

Kommunens nye ordfører Magnus Mæland var invitert som foredragsholder på medlemsmøte den 25.10 på Pensjonisten. Mellom 70 og 80 var til stede. Det ble også "litt dramatikk" i det kan skulle på talerstolen måtte han "rykke" ut til Frigjøringsmonumentet hvor han tidligere på dagen hadde lagt ned en krans fra Sør-Varanger kommune for å minnes den Røde Armes innsats for å frigjøre Sør-Varanger/Øst-Finnmark den 25.10.1944. Det russiske konsulatet hadde satt sin krans foran og skjulte den norske kransen. Han kom umiddelbart tilbake og fullførte sitt oppdrag samtidig med han fikk begrunne ovenfor pensjonistene sin avgjørelse for markeringen av den dagen i år. Vi ble enige om at han kommer tilbake for å diskutere med oss om kommunens tilbud innen helse og omsorg. Leder ba han videre jobbe for å gi oss nye sykehjemsplasser, bla! Videre fikk han overlevert kopi av innsendt forslag fra Pasvikdalen, Neiden og Kirkenes pensjonistforening til nytt Eldreråd. Leder orienterte som vanlig om aktuelle saker samt at Karstein Kristiansen presenterte siste nytt fra Eldrerådet. Ellers var det musikk/allsang, kaffe, vafler og bløtkake samt åresalg. Igjen et meget vellykket medlemsmøte! Foto: Nils-Edvard