Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Oppstart etter ferien.

Frogner Pensjonistforening starter opp igjen etter ferien med våre aktiviteter på Aktivitetssenteret på disse datoene: Onsdag 17.08.kl 10.00. Fredag 19.08 kl 10.00. Første månedsmøte på Grendehuset er onsdag 7. september kl 11.00. Velkommen og fortsatt god sommer. Vennlig hilsen Styret v/Berit Daae