Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Oppmuntring i "smitteverntider"

Styret i Grue Pensjonistforening på "hjemmebesøk" hos medlemmene

Spor etter nylig aktivitet er viktig når det virker som om ingen er hjemme.

 Styret i Grue pensjonistforening besluttet på styremøte 3.2.21 å gjennomføre en besøksrunde til alle 239 medlemmer i løpet av 4.2. – 7.2.21. Vi har ikke hatt møter eller annen aktivitet siden februar i fjor, med unntak en busstur til Kistefos museum på Hadeland i september. (Da ga restriksjonene mulighet for dette). Derfor ville styret besøke medlemmene for å gi en liten oppmuntring, og se etter at alt står bra til.

Det ble kjøpt inn 239 flakslodd, og laget en liten oppmuntrende skriftlig hilsen fra styret til hvert enkelt medlem. Alle i styret fikk sin del av medlemmene å besøke. Der vi ikke traff noen hjemme forsikret vi oss om at det var spor etter nylig normal aktivitet, som f. eks. snømåking, utelys, postkassestatus osv. Målet var å bli ferdig med alle besøk i løpet av førstkommende helg, og det gikk stort sett bra. Noen med adresse på «Skogen» fikk tilsendt hilsningen i posten.

Det rapporteres om at en god del av medlemmene vant mindre beløp som i de fleste tilfelle er brukt nye nye lodd. Vi har ikke fått melding om noen storpremier, men hvem vet??

Målet med aksjonen var ikke rike medlemmer, men å yte en skjerv til samhørigheten. Det har vi fått mange positive tilbakemeldinger på. Vi ser fram til å møtes på Gruetunet i løpet av året.