Oppmuntring i "smitteverntider"

Styret i Grue Pensjonistforening på "hjemmebesøk" hos medlemmene

Spor etter nylig aktivitet er viktig når det virker som om  ingen er hjemme.

Spor etter nylig aktivitet er viktig når det virker som om ingen er hjemme.

 Styret i Grue pensjonistforening besluttet på styremøte 3.2.21 å gjennomføre en besøksrunde til alle 239 medlemmer i løpet av 4.2. – 7.2.21. Vi har ikke hatt møter eller annen aktivitet siden februar i fjor, med unntak en busstur til Kistefos museum på Hadeland i september. (Da ga restriksjonene mulighet for dette). Derfor ville styret besøke medlemmene for å gi en liten oppmuntring, og se etter at alt står bra til.

Det ble kjøpt inn 239 flakslodd, og laget en liten oppmuntrende skriftlig hilsen fra styret til hvert enkelt medlem. Alle i styret fikk sin del av medlemmene å besøke. Der vi ikke traff noen hjemme forsikret vi oss om at det var spor etter nylig normal aktivitet, som f. eks. snømåking, utelys, postkassestatus osv. Målet var å bli ferdig med alle besøk i løpet av førstkommende helg, og det gikk stort sett bra. Noen med adresse på «Skogen» fikk tilsendt hilsningen i posten.

Det rapporteres om at en god del av medlemmene vant mindre beløp som i de fleste tilfelle er brukt nye nye lodd. Vi har ikke fått melding om noen storpremier, men hvem vet??

Målet med aksjonen var ikke rike medlemmer, men å yte en skjerv til samhørigheten. Det har vi fått mange positive tilbakemeldinger på. Vi ser fram til å møtes på Gruetunet i løpet av året.