Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Oppkjøring mot trygdeoppgjøret – vi er på ballen

Følg med på webinar og stortingshøring i forkant av årets trygdeoppgjør.

Som eneste aktør stiller Pensjonistforbundet opp på Stortingshøringen tirsdag 1. februar om årets og kommende trygdeoppgjør. Høringen i Stortinget kan følges direkte på Stortingets nett-TV. Mer info om dette finner du på denne lenken. Du kan laste ned og lese Pensjonistforbundets høringsinnspill nederst på denne siden.

Vi benytter i stortingshøringen sjansen til å gi Stortinget klar beskjed om hva pensjonistene har krav på. I denne høringen vil det legges viktige føringer for årets trygdeoppgjør.

Utgangspunktet for høringen er en stortingsproposisjon (41 L).

Departementet har foreslått en metode for beregningen av pensjonsreguleringen i 2022 halverer avviket mellom anslått og faktisk lønnsvekst fra 2021. Det aksepterer vi ikke!

I proposisjonen foreslås det at pensjonistenes organisasjoner skal bli avspist med kun noen møter om statsbudsjettet, men det følger ingen egne midler med forhandlingene. Vi krever at det avsettes midler til reelle forhandlinger. Vi viser til at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet tok til orde for at det avsettes egne midler til forhandlingene.

Dagen før høringen i Stortinget har imidlertid Pensjonistforbundet satt av tid til et webinar der vi går gjennom årets fallgruver og sier litt om hvorfor det er viktig at vi er på høringen - på vegne av deg som er pensjonist.

Dette webinaret er nå gjennomført, og kan sees i opptak her: