Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Oppheving av samordningsfellen - nedstemt i Stortinget

Skuffende resultat etter avstemning i Stortinget.

Markering foran Stortinget 11.12.2020 - før avstemning om "samordningsfellen" i Stortinget (Foto: Johnny Syversen)

Markering foran Stortinget 11.12.2020 - før avstemning om "samordningsfellen" i Stortinget (Foto: Johnny Syversen)

Publisert 11. desember 2020

Stortinget stemte i dag over Senterpartiets forslag om å oppheve samordningsfellen. Forslaget fikk dessverre ikke flertall. 16 representanter stemte for, mens 70 representanter stemte mot. Det var representantene fra Senterpartiet, SV, Rødt, samt en uavhengig representant som stemte for. Representantene fra de øvrige partiene stemte mot forslaget.

Det ble også votert over to alternative forslag tilknyttet saken som fikk flertall. Disse var:

  1. Stortinget ber regjeringen utrede lovendringer for å redusere kravet til innbetaling av premie fra medlemmer i SPK, kommunale pensjonskasser og andre offentlige brutto tjenestepensjonsordninger fra det tidspunktet den enkelte har kompensert for levealdersjusteringen.
  2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med vurderinger av hvordan en ytterligere kan styrke arbeidslinjen for offentlig ansatte født i årene 1944–1962.

Det sistnevnte forslaget er til dels parodisk. 1944-kullet fyller 77 år i 2021, og nå skal det tydeligvis vurderes endringer som kan få dem til å stå enda lenger i arbeid, i tråd med arbeidslinjen. Å følge arbeidslinjen var dessverre det som medførte at de tapte sin tjenestepensjon i utgangspunktet. Vi får vente å se hva slags konkrete forslag dette eventuelt vil lede til. 

Se opptak av Stortingets debatt om saken

Hvis du lurer på hvorfor flertallet ikke vil oppheve samordningsregelen som gir mindre tjenestepensjon desto lenger man jobber, så kan du se opptak av debatten i Stortinget ved å trykke på lenken nedenfor. 

Trykk her for å se opptak av debatten i Stortinget 11. desember om opphevingen av samordningsfellen.  

Markering foran Stortinget

Før saken ble behandlet i Stortinget overleverte en gruppe berørte pensjonister en «petisjon» til stortingsrepresentantene, hvor de ba om at samordningsfellen måtte oppheves. Det ble holdt en appell av Hans Ravndal, som er 71 år, offentlig ansatt og jobber innen rusomsorgen.

Pensjonistforbundet har vært sterkt involvert i saken om å oppheve samordningsfellen, og er skuffet over at flertallet på Stortinget ikke retter opp i dette urimelige regelverket. Vi gir oss ikke, og kampen for å endre regelverket vil fortsette.