ONSDAG DEN 28.04.21 GJENÅPNER PENSJONISTEN FOR SOSIALT SAMVÆR

Styret har vedtatt å gjenåpne Pensjonisten onsdag den 28.04. til sosialt samvær Dette skjer i samarbeid med kommunens smittevernlege. Åpningstidene blir onsdag og fredag fra kl 09-13. Smittevernreglene blir fulgt - viktigst er spriting av hender, 1 meter , max 25 personer samtidig i lokalet og plassering etter anvisning. Føler du deg ikke helt pigg, ber vi om at du vurderer å bli hjemme til du er i form igjen! Møtevirksomhet må vente til smittevernreglene blir endret. Utleie til møter og private arrangementer kan bare skje med max 10 deltagere. Dette etter råd fra smittevernlegen og de nasjonale smittevernreglene.