Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Ombordtillegget på busser i Nordland fylkeskommune

Forsinkelse

Fyrlykt i Vesterålen

Fyrlykt i Vesterålen

I vårt siste nyhetsbrev, 4. kvartal 2022, skrev vi veldig optimistisk at «nå på tirsdag 1. november, vedtok fylkesrådet i NFK

å ta bort ombordtillegg for barn, honnør og blinde og svaksynte.»

DESSVERRE DET ER IKKE SÅ LETTVINT.

Noen av våre medlemmer har gjort fylkeskontoret oppmerksom på at det fortsatt blir innkrevd et ombordtillegg for de som ikke kan betale ved hjelp av en app.

Vi har undersøkt saken, og vi har snakket med lederen for «Salg og markedsutvikling, i NFKs samferdselsavdeling. Vedkommende leder har beklaget at det tar tid å implementere denne avgjørelsen. Det må nemlig gjøres noen tekniske justeringer i billettmaskinene som er montert i bussene, og dette vil ta enda noen uker, men det skal på plass.

Gjør dette kjent for alle deres medlemmer og for andre eldre i deres nærområder.