Oktobermøte med ordføreren

.

Oktobermøte med ordfører og kommunedirektør

Oktobermøte med ordfører og kommunedirektør

Ca. 40 pensjonister benket seg i amfi for å møte kommunens ledelse på oktobermøtet. Jo ønsket oss og våre gjester velkommen, og ga ordet til kveldens kulturelle innslag, denne gang den årlige orientering- og spørretime. Ordfører Even Moen stilte sammen med nytilsatt konstituert kommunedirektør Jan Inge Røe. Gutta hadde lagt opp orienteringen og foilet opp aktuelle punkter som - riktig nok - traff sitt publikum. Det var Helsehuset / Sykehjemutbyggingen, Svømmebassenget, fremtidig skole 1.-10. år, Sollia skole, Budsjett 2023. Her var det mye å orientere om, og i tillegg kom og endel spørsmål fra salen. Om Kommuneskogens drift og resultater, om tilgang til kommunale kontorer, om Besøkssenteret, om kommunens sentralbord og åpningstider, og flere temaer av almen interesse. Ordføreren fikk og en utfordring fra møtet; Gjenopprett den avsluttede Diakoniststillingen med virkning fra 1/1 2023 ! Dette er et krav fra møtet, et krav som også blir fremmet fra Pensjonistforeningens styre etter vedtak senere i møtet.

Ordføreren hadde og noen gode nyheter, blant annet vil Rørosbanen bli oppgradert med flere avganger og kanskje direkte forbindelse Oslo-Trondheim og vice versa, uten overgang på Hamar og Røros. Endringen iverksettes fra 2. mai 2023. (Hvis referenten forsto ordføreren rett.) Even nevnte og sluttføring av rebygging av "gamle Bokhandelen". Huset er overtatt av kommunen og flytting av Frivilligsentralen pågår. Og Ungdomsklubben får endelig nye lokaler.

Leder Jo takket pent for besøket og orienteringen, og tinget liknende program til oktobermøtet neste år!

Møtet fortsatte ved bordene, med de sedvanlige møtesakene i styrets regi. Sigmund refererte fra det mellemliggende styremøte, blant annet om møteprogrammet. I november skal vi feire oss sjøl med 50-års jubileum, det er 15. november. Vi fikk anledning til å melde oss på, tror ca 40 meldte seg, det var vel alle frammøtte! Men det er mulighet for å melde seg fremdeles, kontakt Jo, tlf 41683709 eller andre i styret, men gjør det nå! På jubileumsmøtet er det og innbudt gjester. Leder i fylkeslaget , Jan Tyriberget kommer, varaordfører Ingeborg Mellgren Mathiesen kommer, tror og at leder i Eldrerådet kommer. Stor-Elvdal Musikklag skal spille for oss. Festen blir gratis, dvs at styret betaler festen! Det blir ikke loddsalg denne dagen.

Julemøtet blir iår et ordinært medlemsmøte med sedvanlig program tirsdag 13. desember. Det arbeides i styret med musikk til allsang på møtene. Vi har for tiden ikke noen avtale, kanskje kan vi bruke boks-musikk? Det er og sondering igang med utøver av levende musikk ! Ny leder i Frivilligsentralen er Anne Engelberg. Hun har henvendt seg til styret om hjelp til bøssebæring eller kjøring til årets TV-aksjon, det er for Leger uten Grenser. Veldig viktig aksjon - som vanlig! Ta kontakt med Anna tlf. 40437903 hvis du kan og vil hjelpe. Evt. via nettet til blimed.no Aksjonen starter søndag 23. oktober kl. 16 fra Frivilligsentralen. Altså fk.søndag. Ta kontakt straks!

På medlemsmøtet tirsdag 17. januar kommer sannsynligvis Koppang Mannskor og synger for oss,vi gleder oss til det. Ellers har vi både lege Kjetil Høye og Simonsen/Myrbakken på blokka, men ønsker innspill til underholdning eller annet møtebidrag. Finn Aage Løvlien er klar med nytt gratis datakurs, ta kontakt med Jo for avtale/påmelding. Janne synes det er dårlig respons med spørreskjema fra septembermøtet, finn det fram fyll ut og lever til Jo elle annet styremedlem! Det ble og drøftet turer til sommeren 2023, nevnt ble Atlungstad, Femund og Hadeland, men ingenting er bestemt.

Etter en smakfull kveldsmat med masse nydelige smørbrød - all ære til kjøkkenavdelingen! - var det atter til for åresalg med tilhørende trekking av medbragte gevinster , og av de faste gjengangere.Ole Harry donerte nok en gang en ny gevinst han hadde forarbeidet, i likhet med den forrige et kunsthåndverk av ei skjærfjøl - ingen kan vel finne på å bruke den til det! Denne må også vinnes to ganger. I trekkingen vant Arnbjørg S. Stor-Elvdalsvottene for 2. gang og dermed ble det votter til kulda setter inn! Den nye skjærfjøla fikk Randi H. napp i. Vidar F. fikk napp i Skapet, som må vinnes tre ganger og er et langt lerret å bleke. Fem av oss har allerede to napp hver, så spenningen stiger for hver gang! Trebollen som Arne H. har dreiet og gitt ble vunnet for andre og siste gang av Terje Bj. Takk Arne !

Møtet ble som sedvanlig avsluttet med Broderring og sang og vel hjem!