Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Oktobermøte med musikk og nyttig informasjon

https://youtu.be/G1V1WZojJ2M

Nyttig info fra forbundet

Nyttig info fra forbundet

Tilhørerne følger godt med

Tilhørerne følger godt med

Leder av Selvik Pensjonistforening, Karin Lippert

Leder av Selvik Pensjonistforening, Karin Lippert

Hygge ved bordene

Hygge ved bordene

Trykk på lenken og se video fra møte:

https://youtu.be/G1V1WZojJ2M