Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Oktober - Nyhetsbrev

Landsstyre - Helsekonferanse - Fylkessekretærsamling

.

.

LANDSSTYREMØTE

Pensjonistforbundet avholdt landsstyremøte 21. oktober på Gardermoen.

På saklista var:

Den politiske situasjonen.

Debatt om den politiske situasjonen og hvilke konsekvenser har regjeringsskifte for Pensjonistforbundet.

Regnskap hittil i år.

Regnskapsgjennomgang hittil i år, og hvilke muligheter har vi for neste år.

Fylkessekretærordningen.

Gjennomgang av arbeidet med ny fylkessekretærordning.

Handlingsprogrammet og prioriteringer fremover.

HELSEKONFERANSE

I forbindelse med landsstyremøte ble Helsekonferanse avholdt for helseutvalgene i fylkesforbundene. Fra Pensjonistforbundet Finnmark deltok helseutvalg og leder, Reidar Nilsen.

Temaer på Helsekonferansen

Hva er Eldreombudet

Utskrivingsprosessen av eldre personer fra sykehus

Hvordan er samhandling mellom fastleger og sykehus

Den geriatriske pasient – hvem er de, og hvilke behov har de?

Psykisk helse- og rusproblemer hos eldre

Hvordan få god og sammenhengende helsetjeneste for eldre som har flere        alvorlige sykdommer?

Pensjonistforbundet Finnmarks Helseutvalg, fra venstre Berit A. Bongo, Jorun Kosnes og leder Ingrid Skjerven. Foto Arne Josvald Sabbasen

Pensjonistforbundet Finnmarks Helseutvalg, fra venstre Berit A. Bongo, Jorun Kosnes og leder Ingrid Skjerven. Foto Arne Josvald Sabbasen

FYLKESSEKRETÆRSAMLING

Fylkessekretærer hadde egen samling en dag i forbindelse med landsstyremøte.

Temaer på fylkessekretærsamlingen

Facebook og nettsider

Digital kompetanse

Digital kommunikasjon og Digital kontor

TVV

Teknologiambassadører

Orientering om fylkessekretærordningen.

Gardermoen 19. - 21. oktober 2021

Foto: Pensjonistforbundet

Foto: Pensjonistforbundet