Oddbjørg Morseth er død

Tidligere sentralstyremedlem og nå nestleder i Pensjonistforbundet Hedmark er død 71 år gammel.

I sin periode som sentralstyremedlem utmerket hun seg med stor kunnskap innen trafikkrelaterte saker. Både myke trafikkanter og retten til å kjøre bil i godt voksen alder var noe som opptok henne.

Morseth var en idrettsinteressert person som var glad i turer i skog og mark. Hun var aktiv i styre og stell både i orienteringsforbundet og skiskytterforbundet.

For oss i Pensjonistforbundet var hennes siste replikk at hun var svært stolt over den jobben som ble gjort i årets trygdeoppgjør og at hun gledet seg til å ta fatt på oppgavene med informasjon og verving etter sommeren. Slik gikk det dessverre ikke. Oddbjørg ble meldt savnet etter en tur i skog og mark og ble funnet omkommet etter tre intense letedøgn.

Vi vil minnes Oddbjørg som en god ambassadør for eldre i samfunnet.

Jan Davidsen, forbundsleder

Jan Tyriberget, fylkesleder Pensjonistforbundet Hedmark