Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Oddbjørg Morseth er død

Tidligere sentralstyremedlem og nå nestleder i Pensjonistforbundet Hedmark er død 71 år gammel.

I sin periode som sentralstyremedlem utmerket hun seg med stor kunnskap innen trafikkrelaterte saker. Både myke trafikkanter og retten til å kjøre bil i godt voksen alder var noe som opptok henne.

Morseth var en idrettsinteressert person som var glad i turer i skog og mark. Hun var aktiv i styre og stell både i orienteringsforbundet og skiskytterforbundet.

For oss i Pensjonistforbundet var hennes siste replikk at hun var svært stolt over den jobben som ble gjort i årets trygdeoppgjør og at hun gledet seg til å ta fatt på oppgavene med informasjon og verving etter sommeren. Slik gikk det dessverre ikke. Oddbjørg ble meldt savnet etter en tur i skog og mark og ble funnet omkommet etter tre intense letedøgn.

Vi vil minnes Oddbjørg som en god ambassadør for eldre i samfunnet.

Jan Davidsen, forbundsleder

Jan Tyriberget, fylkesleder Pensjonistforbundet Hedmark