Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

NYTTIG VAKSINE-INFO VED KOMMUNEOVERLEGEN OG HELSESTASJONEN

Onsdag var kommuneoverlegen Drude Bratlien og Monica Ingerøien fra Helsestasjonen på Pensjonisten for å informere om vaksine-programmet for høsten med spesielt vekt på 65+ og folk i risikogrupper. Vaksinedager i uke 43 (hvor og når, organisering) De ulike vaksiner ( korona, influensa og pneumokokk) hvem bør ta0 risikogrupper, hvilke kan settes samtidig, hvor mange doser Pris for de ulike vaksiner Jeg kan også si litt om status i kommunen for influensa og corona. Vaksinering: Sted: Helsestasjonen på AMFI fra kl 09-15 den 23, 24 og 25.10 Se mer info i Sør-Varanger Avis og plakat på Pensjonisten Covidvaksinen er gratis og influensavaksine kr 250,-. Kan tas samme dag! Covid-tester deles ut på Pensjonisten.