Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nytt styre i Vike og Vågstranda Pensjonistlag

Det nye styret er kommet godt i gang og på medlemsmøtet onsdag 11.Mai hadde medlemsmassen økt fra 32 til 47 Vi ønsker alle de nye medlemmene velkommen i laget

Avisomtale i Vestnes avisen etter sist årsmøte

Avisomtale i Vestnes avisen etter sist årsmøte