Nytt styre i Sigerfjord og omegn Pensjonistforening

Fra venstre: Kasserer Turi Paulsen,Nestleder Marit Nymoen Pedersen, Leder Åshild Mikalsen, Styremedlem Celia Åvik,Sekretær Bodil Hovseter.