Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Nytt styre i Pensjonistforbundet Hordaland

På det ekstraordinære årsmøtet i Pensjonistforbundet Hordaland 19.11.2019 ble det enstemmig valgt et nytt styre.

Det nye styret i Hordaland. Fra venstre: Ronald Berntzen, Terje Osberg, Knut Gullaksen, Toril Rødder Alvheim, Gunvor Riim Opedal, Oddrun Vabæ, Hans Otto Robberstad, Vigdis Ravnøy, Albert Krüger, Egil Haaland

Opprinnelig publisert: 25.11.2019 - av Elisabeth Baut

Medlemmene i det nye styret er følgende:

Leder: Vigdis Ravnøy

Nestleder: Egil Haaland

Styremedlem: Gunvor Riim Opedal

Styremedlem:     Hans Otto Robberstad

Styremedlem:     Oddrun Seljelid Vabø

Styremedlem:  Knut Gullaksen

Styremedlem:    Ronald Berntzen

1. Varamedlem:  Torild Rødder Alvheim

2. Varamedlem:   Albert Krüger

3. Varamedlem:  Terje Osberg

Styret takker for tilliten.