Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nytt styre i Pensjonistforbundet Hordaland

På det ekstraordinære årsmøtet i Pensjonistforbundet Hordaland 19.11.2019 ble det enstemmig valgt et nytt styre.

Det nye styret i Hordaland. Fra venstre: Ronald Berntzen, Terje Osberg, Knut Gullaksen, Toril Rødder Alvheim, Gunvor Riim Opedal, Oddrun Vabæ, Hans Otto Robberstad, Vigdis Ravnøy, Albert Krüger, Egil Haaland

Det nye styret i Hordaland. Fra venstre: Ronald Berntzen, Terje Osberg, Knut Gullaksen, Toril Rødder Alvheim, Gunvor Riim Opedal, Oddrun Vabæ, Hans Otto Robberstad, Vigdis Ravnøy, Albert Krüger, Egil Haaland

Opprinnelig publisert: 25.11.2019 - av Elisabeth Baut

Medlemmene i det nye styret er følgende:

Leder: Vigdis Ravnøy

Nestleder: Egil Haaland

Styremedlem: Gunvor Riim Opedal

Styremedlem:     Hans Otto Robberstad

Styremedlem:     Oddrun Seljelid Vabø

Styremedlem:  Knut Gullaksen

Styremedlem:    Ronald Berntzen

1. Varamedlem:  Torild Rødder Alvheim

2. Varamedlem:   Albert Krüger

3. Varamedlem:  Terje Osberg

Styret takker for tilliten.