Nytt styre i Oslopensjonistene

På årsmøtet ble det valgt nytt styre i Oslopensjonistene.

Det nye styret for Oslopensjonistene i 2023 utgjør følgende medlemmer:

Styreleder: 

Oddbjørn Grønset gronseto@gmail.com 92898131

Kasserer: 

Per Sætre per@oslopensjonistene.no 91107676

Styremedlemmer: 

Helen Berg Sørensen helenbergsorensen@gmail.com 98249421

Torild Lien Utvik torild.lienutvik@webmail.com 93052001

Nenad Dodir doder@icloud.com 90548414

Wenche Samuelsen wefan@online.no 93607248

Varamedlem: 

Bente Boge bogebente@gmail.com 41628638