Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nytt styre i Midsund Pensjonistlag

Bjørn Opstad valt til ny leiar

Det nye styret i Midsund Pensjonistlag er:

Leiar: Bjørn Opstad

Nestleiar: Svein E. Misund

Kasserar: Aud Guri Bjørk

Skrivar: Erna Konstanse Løken

Styrelem: Øystein Rimereit

  1. vara: Thor Stabell Muri
  2. vara: Rolf Heggdal