Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nytt styre i Ørskog pensjonistforening

Ørskog pensjonistforening har hatt årsmøte og valt nytt styre for 2023.

          Frå venstre på bildet finn vi Ola Brautehaug/ styremedlem, Randi Holmen Vestre/ kasserar, Hildebjørg Valbø/ nestleiar 
          Grethe Leikny Gjerde/ leiar, Brit Skjelten/ sekretær.

Frå venstre på bildet finn vi Ola Brautehaug/ styremedlem, Randi Holmen Vestre/ kasserar, Hildebjørg Valbø/ nestleiar Grethe Leikny Gjerde/ leiar, Brit Skjelten/ sekretær.

Neste medlemsmøte blir 13. april (grunna påske) kl. 18.00 på Ørskog kulturhus. Alle er hjarteleg velkomne. Vi får besøk av Jon Slyngstad med tema " Dei landfaste nordøyane" grunna planlagt felles tur dit i juni. Meir informasjon og påmelding seinare.