Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nytt hedersmedlem

Medlem og mangeårig fast pianist på medlemsmøtene

Jan Gunnar Bruvik - Torild R. Alvheim

Jan Gunnar Bruvik - Torild R. Alvheim

På medlemsmøte 3. mai ble Jan Gunnar Bruvik hedret for innsatsen for Pensjonistforbundet Fana. Hedersmerke i sølv, hedersbevis og blomster ble overrakt av styreleder. Jan Gunnar har vært fast pianist i 20 år, stiller alltid opp på medlemsmøtene. Vi gratulerer!