Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nytt fra styret - Nyhetsbrev 4-2022

Pensjonistforbundet Finnmark har gjennomført styremøte 14. juni 2022 i Karasjok

Pensjonistforbundet Finnmark, styre, fra venstre Roald Basma, Kirkenes, Tor Magne Olsen, Hammerfest, Vigdis Stordahl, Karasjok, nestleder Arnhild Hegge, Vadsø og leder Per Hindenes, Alta. Foto Arne Josvald Sabbasen

Pensjonistforbundet Finnmark, styre, fra venstre Roald Basma, Kirkenes, Tor Magne Olsen, Hammerfest, Vigdis Stordahl, Karasjok, nestleder Arnhild Hegge, Vadsø og leder Per Hindenes, Alta. Foto Arne Josvald Sabbasen

Arbeidsutvalg.

Arbeidsutvalget ble valgt og består av   

               Leder Per Hindenes

               Nestleder Arnhild Hegge

               Styremedlem Vigdis Stordahl.

Arbeidsutvalg, fra venstre Vigdis Stordahl, Arnhild Hegge og Per Hindenes. Foto Arne Josvald Sabbasen

Arbeidsutvalg, fra venstre Vigdis Stordahl, Arnhild Hegge og Per Hindenes. Foto Arne Josvald Sabbasen

Protokoll til lokalforeninger.

Styret vedtok å sende protokoll/referat fra styremøte til lokalforeninger. Vi ønsker å være åpent og informere lokalforeninger om styrets arbeid, som vi håper fører til større aktivitet blant lokalforeninger og medlemmene.

Vi vil fortsette med Nyhetsbrev til medlemmene og legge informasjon på vår hjemmeside og på Facebook.

Møteplan for styre frem til årsmøte 2023

  • 23.august 2022
  • 25.oktober 2022
  • 12.desember 2022
  • 19.januar 2023
  • 2. mars 2023
  • 20. mars 2023

Årsmøte planlegges å avholde 21. – 22. mars 2023.

Vi er i gang med årsmøte planleggingen. Vi prøver å finne løsning på de som har lang vei til årsmøte, og de som er væravhenging. Vårt ønske er at flest mulig skal kunne delta på årsmøte.

Kjøregodtgjørelse for bruk av egen bil.

Styret vedtok å videreføre ordningen med å betale kjøregodtgjørelse med kr. 3,50 pr. km, som er den skattefrie delen, og kr. 1 pr. km. for passasjer.

Å bruke full sats, kr. 4,05 med fører mye ekstra arbeid for innrapportering til skattemyndigheter.

Evaluering av kurs for tillitsvalgte.

Vi har fått tilbakemeldinger fra kursdeltakere som deltok på kurs for tillitsvalgte i Alta, Lakselv og Nesseby 3. – 5. mai 2022. Vi tar kritikken til etterretning og ser at 2 temaer på en dags kurs ble vel mye, man fikk god nok utbytte av kurset.

Nye kurs for tillitsvalgte.

Vi har fått oppfordring om å holde Valgkomitekurs for lokalforeninger, kurset skal være et ledd i rekruttering av tillitsvalgte.

Et annet kurs som kan være aktuell er Styrekurs, som er beregnet for lokal- og fylkes styrene.

Helseutvalg.

Helseutvalg består av leder Ingrid Skjerven, Vadsø, Berit A. Bongo, Kautokeino og Mette Skipperud, Alta.

Helseutvalg har satset på 3 prioriterte oppgaver

1. Kommunikasjon – språk

2. Ernæring

3. Psykisk- og fysiskhelse, forebygge ensomhet

Landsmøte 2023

Landsmøte i Pensjonistforbundet blir i månedsskifte mai/juni 2023 på Lillestrøm. Vi minner om at saker til landsmøte må vi ha til fylkesforbundet innen 30.09.22.

Vi har 3 representanter fra Finnmark i utvalgene som forbereder saker til landsmøte:

-         Nils-Edvard Olsen, Kirkenes, sentralstyremedlem er med i Handlingsprogramutvalget

-         Helge Ovanger, Vadsø pensjonistforening er med i Vedtektsutvalget

-         Lisbeth Sandtrøen, Mehamn pensjonistforening er med i Organisasjonsutvalget

Styremøte ble avsluttet med middag i Gammen ved Scandic Karasjok. Bilde Arnhild Hegge

Styremøte ble avsluttet med middag i Gammen ved Scandic Karasjok. Bilde Arnhild Hegge