Nytt fra Sola Lokalforening Mars 2021

Kjære medlemmer

Domsteinane

Domsteinane

Dette har vært et spesielt år for alle. Håper dere alle har klart dere bra. Som det ser ut nå må vi nok være i vår Lille «Kohort» en stund til. Det skal vi klare. Alt er jo lettere når vi har denne flotte våren foran oss.

Her kommer en oppdatering på hva som har skjedd i det siste.

For det første har nok flere av dere som er aktive på nettet merket at våre nettsider har vært utilgjengelige. Dette skal være rettet på nå. Grunnen er at Pensjonistforbundet har fått et nytt selskap til å legge om alt som har med nettsider å gjøre. Det vil alltid være utfordringer i en slik forbindelse.

Om noen av dere har problemer, ta kontakt med oss, eller Aina Nordfonn, den nye fylkessekretæren på mobil: 474 45 363.

Vi har jo blitt anbefalt fra våre myndigheter både sentralt og lokalt til ikke å ha samlinger enda. Dette rådet må vi bare følge.

Fred Roland, vår nestleder har det siste halve året fungert som leder i stedet for Marianne Evensen, dette gjør han inntil videre.

Dette har med at vår sekretær (Mariannes mann) har vært veldig syk. Men heldigvis nå er det lys i tunellen, ting går fremover.

Imidlertid har ikke styret i vårt lokallag ligget helt i dvale. Vi har hatt 3 styremøter til nå. Diskusjonen har gått på hva gjør vi fremover. Det er blitt søkt om midler. Dette tok nestleder seg av. Lokallaget ble tildelt kr.50.000,- fra Dam stiftelsen. Disse midlene skal fordeles over dette året. Vi er enige om å prøve å få til åpne samlinger i Sola kulturhus, med foredragsholdere 1 gang pr. mnd. Det er og søkt om tilskudd fra Sola kommune som går til driftsmidler. Det er innen 1. april. Formannskapet har og så bevilget ekstra midler til aktivitet, her har vi og lagt inn en søknad.

Som dere ser så ligger Turbrosjyren som vi har laget også på våre nettsider. Den kan hentes på biblioteket i Tananger og Sola.

Vi vil starte opp med det første åpne møte 3. juni kl.12.00 i kafeen i Sola kulturhus.

Alle må melde seg på til Sola kulturhus, dette på grunn av begrensninger med hvor mange vi kan være.

Vi vil ha vårt årsmøte den 27. mai. Dette blir annonsert i Solabladet.