Nytt fra Sola lokalforening mai 2021

.

Til alle våre medlemmer.

Vi hadde håpet å få avvikle årsmøte og fått til en samling for alle før sommeren.

Men slik ble det ikke.

Etter anbefaling fra sentralt hold, har styret valgt å utsette årsmøte og samling til over sommeren.

Vårt neste styremøte blir 11. august

Vi får inderlig håpe at sommeren vil hjelpe på det meste.

Vi ser frem til vi kan få en normal hverdag igjen og møte alle.

Styret ønsker dere alle en riktig god sommer.

Mvh. Marianne Evensen