Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nytt fra Pensjonistforbundet Sola Lokalforening. Juni 2021

.

Høstens arrangementer.

Torsdag 19.08

Busstur , Langs Nordsjøveien til Vitengarden, Jærmuseet, middag og omvisning.

Turen starter kl. 11.00 ved Sola kulturhus og retunerer der. Guide, Fred Roland.

Tirsdag 14.09

Busstur, Sola rundt til Ølberg kafe, Lunch. Guide Marianne og bussjåfør Per.

Turen starter kl.11.00 ved Sola kulturhus og returnerer der.

Vær tidlig ute med påmelding for det kan bare være 50 stk. på turene.

Torsdag 07.10

Konsert i Sola kulturhus, foajeen. Kl.13.00 Retro Singers, underholder.

Påmelding til turer og konsert er på post.solakulturhus.no eller tlf: 51653480

Det vil komme et arrangement til i november, men det er ikke fastsatt enda.

Torsdag 09.12 0g Torsdag 16.12.

Inviteres det til Julelunch på Quality Airport Hotel kl.13.00.

Alt er gratis.