Nytt fra Pensjonistforbundet Sola lokalforening. Februar 2022.

Invitasjon til Årsmøte 24. februar kl. 12:00-13:30 på Sola kulturhus, kafeen.

Program.

Årsberetning – Regnskap – Budsjett – Valg

Forslag til saker sendes sekretær Jostein Evensen innen 10 februar

e-post: jostein.evensen@lyse.net