Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nytt fra Pensjonistforbundet Finnmark

Nyhetsbrev til medlemmene

STYRE

Per Hindenes ble gjenvalgt som leder i Pensjonistforbundet Finnmark på årets årsmøte. På grunn av sykdom valgte han å trekke seg fra ledervervet. Nestleder Arnhild Hegge, Vadsø fungerer som leder frem til årsmøte i 2024, og 1. varamedlem Knut Arnestad rykker opp som fast styremedlem.

På styremøte 23.8.23 ble styre konstituert;

Leder Arnhild K. Hegge, Vadsø pensjonistforening, arnhildhegge@gmail.com 905 41 041,

Nestleder Roald Basma, Kirkenes pensjonistforening, roaldbasma@gmail.com 995 52 121,

Styremedlemmer:

Brita Kåven, Karasjok pensjonistforening, brita.kaven@gmail.com 907 06 276

Tor Magne Olsen, Hammerfest pensjonistforening, tor.magne.olsen@gmail.com 901 33 741,

Solveig Zahl-Johansen, Båtsfjord pensjonistforening, solveig120847@gmail.com 472 81 336

Bjarne Store-Jakobsen, Nesseby pensjonistforening, bierna4u@gmail.com 959 26 291

Knut Arnestad, Måsøy pensjonistforening, knut.arnestad@online.no 971 12 216,

Varamedlemmer

1. Anton Dahl, Kautokeino pensjonistforening, anton-d@online.no 979 57 510

2. Ruth-Åse Jankila, Vadsø pensjonistforening, ruth-aasejankila@live.no 950 47 514

VALGKAMPMØTER.

Pensjonistforbundet Finnmark har gjennomført valgkampmøter i samarbeid med lokale pensjonistforeninger i Alta, Kirkenes og Karasjok. I Kirkenes og Karasjok hadde vi fått leder i Kirkenes pensjonistforening og tidligere ordfører i Sør-Varanger, Nils-Edvard Olsen til å lede møtene og debatten.

ALTA 22. AUGUST 2023

Møtet ble ledet av redaktør i Altaposten, Rolf Edmund Lund. 10 av de 12 partier / lister som stiller til valg deltok i debatten. Og det var rundt 60 som deltok på møtet. Alta pensjonistforening er naturligvis opptatt av trygt og godt helse- og omsorgstilbud. Men også et møtested for pensjonister, slik de hadde på Vertshuset i Bossekop.

KIRKENES 28. AUGUST 2023

I Kirkenes møtte nærmere 60 for å høre på de 6 politikere som stilte opp,

Marthe Johanna Kjølås, Rødt

Kurt Pasvikbamsen Wikan, Senterpartiet

Magnus Mæland, Høyre

Guro Brandshaug, Arbeiderpartiet

Elin Mathisen, Sosialistisk Venstreparti

Staal Nilsen, Fremskrittspartiet

Kirkenes. Fra venstre Nils-Edvard Olsen, Marthe J. Kjølås, Kurt P. Wikan,
Magnus Mæland, Gro Brandshaug, Elin Mathisen og Staal Nilsen.

Kirkenes. Fra venstre Nils-Edvard Olsen, Marthe J. Kjølås, Kurt P. Wikan, Magnus Mæland, Gro Brandshaug, Elin Mathisen og Staal Nilsen.

Valgkampmøte på Samfunnshuset i Kirkenes 28. august 2023.

Valgkampmøte på Samfunnshuset i Kirkenes 28. august 2023.

KARASJOK 29. AUGUST 2023

I Karasjok stilte 5 partier / lister til debatt,

Samelista i Karasjok, Mathis Nilsen Eira

Senterpartiet, Kirsten Inger Anti

Karasjoklista, Jovna Ailo Anti Sara

Arbeiderpartiet Svein Atle Somby og

Samefolkets parti, John Nystad

Politikere i Karasjok, fra venstre Mathis Nilsen Eira, Kirsten Inger Anti, Jovna Ailo Anti Sara, Svein Atle Somby og John Nystad.

Politikere i Karasjok, fra venstre Mathis Nilsen Eira, Kirsten Inger Anti, Jovna Ailo Anti Sara, Svein Atle Somby og John Nystad.

Møtet gikk mest på samisk og ble tolket av Brita Kåven. Også i Karasjok er pensjonister opptatt av helse- og omsorgstjenester, og vektla at alle må kunne brukt sitt morsmål, samisk. Også opptatt av at eldreråd som er et lovpålagt utvalg må komme på plass og legge til rette for at det skal fungere, hittil har det ikke fungert i Karasjok.

Valgkampmøte på Samfunnshuset i Karasjok 29. august 2023.

Valgkampmøte på Samfunnshuset i Karasjok 29. august 2023.

Tilbakemeldinger fra samtlige valgkampmøter er at møtene har hatt god oppslutning og deltakerne er fornøyde. Politikere satte pris på å få møte pensjonister og at Pensjonistforbundet sammen med lokale pensjonistforeninger arrangerer valgdebatt møter.

50 års jubileum.

Pensjonistforbundet Finnmark ble stiftet i 1973 og er 50 år i år. Det var planlagt å holde en 50 års jubileumsmarkering i høst, men det måtte utsettes. Jubileums markering planlegges i forbindelse med årsmøte 2024.

Årsmøte 2024.

Årsmøte 2024 blir enten i Karasjok eller Lakselv, slik det har vært de siste årene. Årsmøte blir i uke 12, rundt 20. mars, og vil gå over 3 dager, med årsmøte 2 dager og en dag til jubileum.

Møte med lokalforeninger.

Leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen og generalsekretær Arne Halaas vil møte ledere i lokalforeningene i Finnmark på Teams (digital) tirsdag 10. oktober 2023. Invitasjon til møtet blir sendt senere.

Neste styremøte.

Neste styremøte i Pensjonistforbundet Finnmark er planlagt til tirsdag 24. oktober på Teams.

Arne Josvald Sabbasen

fylkessekretær