Nytt fra Pensjonistforbundet Finnmark

Nyhetsbrevet nr. 5 - 2022

Brodert veggteppe av medlemmer i  lokalforeninger i Finnmark.

Brodert veggteppe av medlemmer i lokalforeninger i Finnmark.

Nyhetsbrevet lagt som vedlegg.

Vedlegg

Nyhetsbrevet nr. 5 - 2022

NYHETSBREV 05 2022.pdf