Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nyhetsbrev Pensjonistforbundet Nordland

Nyhetsbrev 4. kvartal 2022

Fyrlykt i Vesterålen

Fyrlykt i Vesterålen

En julehilsen fra fylkeslederen

1.        Kjære venner! Så er vi igjen på slutten av et år. Mange av oss synes nok årene går fort. Vi er nå i en mer normal situasjon hva angår pandemien. Imidlertid den er ikke over og vi forstår det vel slik at vi må leve med den i tiden som kommer.

2.        Vår private økonomiske situasjon må vi vel si er blitt mere anstrengt? Vi fikk ikke de høyeste strømprisene her i fylket, men på butikken merker vi prisøkningen. En del av oss har jo også lån og selv om vi vel var klar over at en styringsrente på null ikke var varig. Økningen kom jo på samme tidspunkt som den voldsomme prisstigningen på blant annet matvarer.

3.        Forbundet jobber nå med neste trygdeoppgjør. For å ha stor «tyngde» i drøftingene, må vi ha mange medlemmer. I PF Nordland er vi i dag, jeg vil si bare, ca. 5 600. Med en befolkning, med 65+ ere på rundt 50 000, blir det en liten andel. Det vil si at vi må bli flinkere med å få nye medlemmer og her kan vi alle bidra.

4.        Da vil jeg igjen minne alle om noe jeg har nevnt i mine hilsener før, og som fortsatt er like aktuelt i dag, nemlig ENSOMHET!   Ensomhet er rundt oss alle, det vet vi. En undersøkelse som ble gjort blant både unge og gamle under pandemien, viste at 23% merket ensomheten. Vi håper og tror at ensomheten er mindre i dag, MEN. Prøv å være med på å gjøre den mindre.

Jeg ønsker alle medlemmene en riktig god jul og et godt nyttår!

Årsmøte 2023

5.        På fylkesstyremøte 05/2022, 8. juni 2022, vedtok fylkesstyret at årsmøte 2023 skal avholdes 28. - 29. mars 2023 på Scandic hotell, Fauske.

Fylkesstyret oppfordrer lokalforeningene til å planlegge deres deltakelse på møtet, blant annet ved å sette av penger til reisen til Fauske for deres delegater.

6.        Fylkeskontoret sendte ut onsdag 26. oktober en påminnelse til dere lokalforeninger om å sende inn forslag:

- på kandidater til styret i Pensjonistforbundet Nordland

- på seks delegater fra PF Nordland til Landsmøtet 2023

Fristen for innsending er satt til 14. januar 2023.

Landsmøte 2023

7.        Nå har vi startet «oppkjøringen» til Pensjonistforbundets landsmøte 2023, i juni måned.

Som nevnt i punktet foran, skal dere lokalforeninger innen 14. januar 2023, foreslå seks delegater fra PF Nordland til landsmøtet.

Så har dere sendt inn forslag til saker som dere ønsker tatt opp på landsmøtet. Dere sendte inn hele tjue forslag. Fylkesstyret har gått gjennom forslagene, og har gitt sin innstilling til alle forslagene. De tjue forslagene ble den 31. oktober sendt til Pensjonistforbundet.

Endring i regler for ombordtillegg på NFKs busser i Nordland

8.        I sommer innførte Nordland fylkeskommune et eget ombordtillegg på busser for barn, honnør og blinde og svaksynte som ikke kunne benytte billett-appen om bord på bussene.

9.        Noen reisende opplevde det som svært urettferdig å bli belastet med et ombordtillegg, fordi de ikke kunne benytte billett.appen, men har kun mulighet å benytte kontantbetaling eller bankkort. Pensjonistforbundet Nordland har mottatt flere reaksjoner på denne ordningen, både fra enkeltpersoner og lokalforeninger i PF Nordland. Styret i PF Nordland har i høst vært i to møter med ansatte i samferdselsavdelingen i NFK og drøftet denne saken.

 1. Saken ble tatt opp på et fylkesrådsmøte tirsdag 1. november, hvor det ble vedtatt å ta bort ombordtillegg for barn, honnør og blinde og svaksynte. HURRA.

Styrekurser i PF Nordland

11.    PF Nordland gjenopptok i august opplæring i styrearbeid for styremedlemmene i våre lokalforeninger. Kursene er så langt gjennomført på Stokmarknes, på Leknes, i Sandnessjøen og på Fauske.

12.    Oppslutningen om kursene har vært ganske så variabel. I de fire regionene hvor vi har hatt kurser, er det til sammen 48 lokalforeninger. Dessverre har kun 22 lokalforeninger deltatt. I skrivende stund gjenstår ett kurs, i Narvik, 15. november.

13.    Fylkesstyret gjør dere lokalforeninger oppmerksom på at det var Årsmøtet 2022 som påla fylkeskontoret vårt å gjennomføre kursene. Dersom interessen er så laber som vi har sett i år, så er spørsmålet om vi skal fortsette med dette.

 1. Tilbakemeldingene som kursholderne har fått, tyder på at deltakerne er fornøyde med kursene, og at vi treffer godt med kursinnholdet.

 2. Den langsiktige planen er at PF Nordland vil starte opp kursene rett etter påske 2023, dvs i slutten av april måned. Påminnelse vil bli sendt ut til dere i løpet av februar måned.

Tidligere Kjeldebotn PF bytter navn

16.    Tidligere Kjeldebotn PF har fått nytt navn, og har utvidet sitt dekningsområde.  Det nye navnet er Ballangen og Kjeldebotn pensjonistforening, og medlemmer som har bostedsadresse Ballangen er nå inkludert i den nye foreningen.

Ny lokalforening i Vefsn, kanskje

17. 23. august arrangerte PF Nordland i Mosjøen et Åpent møte med en vervekampanje. Det overordnede målet var å få stablet på beina et interimsstyre som skulle bistå i opprettelse av en ny lokalforening. Det åpne møtet var annonsert i både lokalpressen og via fylkesforbundets Facebook side. De fire personene som sa seg villige til å danne et interimsstyre, har arbeidet svært målbevisst siden denne datoen.

18. Ett stiftelsesmøte for en ny lokalforening i Vefsn kommune, er planlagt til torsdag 24. november. I skrivende stund kan vi kun krysse fingrene for at dette går i boks.

Til interimsstyret: Dette er godt arbeidet, Takk!

Verving av nye medlemmer i løpet av 2022-2023

19.    Denne utfordrende saken ble utførlig beskrevet i det forrige nyhetsbrevet, og saken ble drøftet på siste styremøte 19. oktober.

20.    Det er viktig både å verve nye medlemmer og arbeide med og beholde våre opprinnelige medlemmer. Fylkesstyrets medlemmer bør besøke lokalforeninger/samlinger av flere lokalforeninger i den hensikt å motivere for at flere skal stille seg positive til verving og styrearbeid.

Om direktemedlemmer i Pensjonistforbundet

 1. De pensjonistene som er innmeldt som direktemedlemmer i PF i dag, vil bli overført i to bolker til fylkesforbundene. Fra neste år blir direktemedlemmene overført 2-4 ganger pr år. Direktemedlemmer vil altså ikke bli overført direkte til lokalforeningene, og PF sentralt skal ikke sende ut noe brev til direktemedlemmene.

Digital kompetanse i lokalforeningenes styrer

22.    PF Nordland ønsker å bidra til at lokalforeningenes styrer skal fungere best mulig. Vi startet i fjor høst med undervisning i bruk av dataverktøy, og vi tilbyr fortsatt dette til lokalforeningenes styrer. Vi henstiller til de lokalforeninger som ikke har kontaktet «sin utpekte instruktør» og avtalt dato og sted for et slikt kurs.

23.    Våre frivillige kursholdere i Salten, på «Indre» og på «Ytre» Helgeland, i Lofoten, i Vesterålen og i Ofoten er som følger:  

Knut Nilsen, Narvik & omegn PF, tlfnr 91127675

Anton B Jensen, Bjerkvik PF, tlfnr 92418730

Trond Ståle Mathisen, Øksnes PF, tlfnr 90845540

Gjermund Molund, PF Vestvågøy, tlfnr 48043455

Anne-Grethe Tømmervik, Leirfjord PF, tlfnr 98822922

Paul Amundsen, fylkessekretær, tlfnr 95523615

Tanker omkring etablering av samarbeidsutvalg

 1. Dette er en gjentagelse fra forrige leserbrev:

Pensjonistforbundet har oppmuntret til at det bør etableres samarbeidsutvalg i kommuner hvor vi har flere lokalforeninger. Dette kan bidra til et koordinert samarbeid i saker som angår eldre.

25.    PF Nordland har i følgende kommuner to eller flere lokalforeninger:

 • I «nye» Narvik kommune har vi seks lokalforeninger
 • I Bodø kommune har vi tre lokalforeninger
 • I Sortland kommune har vi fire lokalforeninger
 • I Hamarøy kommune har vi fire lokalforeninger
 • I Vågan kommune har vi tre lokalforeninger
 • Vi har fem kommuner med to lokalforeninger; Andøy -, Fauske –, Saltdal-, Bø- og i Meløy kommune

26. Fylkesstyret oppfordrer lokalforeningene innenfor disse kommunene til å ta et initiativ til å etablere et samarbeidsutvalg. Fylkeskontoret vil selvsagt kunne være behjelpelig i en slik prosess.

Samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Pensjonistforbundet

27.     Fagforbundet og Pensjonistforbundet har etter en samlet vurdering besluttet å videreføre en samarbeidsavtale med Fagforbundet, som vi har hatt siden 2000.

28.     Den nye avtalen innebærer at:

 • Fagforbundet betaler 60% av den sentrale kontingenten på kr 260 for alle sine uføre- og pensjonistmedlemmer. I dag har Fagforbundet 130 000 medlemmer tilmeldt oss, og antallet er stigende.
 • Fagforbundet avsetter årlig 3 millioner kroner til samarbeidsprosjekter med Pensjonistforbundet.
 • Fagforbundets pensjonist- og uføremedlemmer tar del i alle Pensjonistforbundets medlemsfordeler, inkludert medlemsbladet Pensjonisten, som tidligere. 

Pensjonistforbundets nye nettside (TVV)

29.    Det nye tillitsvalgtverktøy (TVV) for administrasjon for lokalforeninger og fylkesforeninger, som ble tatt i bruk i 2021, er en integrert del av den nye nettsiden. 

Nettsiden er tilgjengelig for alle, mens TVV er KUN tilgjengelig for tillitsvalgte

TVV gjør det blant annet mulig selv:

- å melde inn eller melde ut medlemmer i deres lokalforening

- å legge in adresseendringer

- å sende SMS eller E-post samtidig til foreningens alle medlemmer, (dette er til svært lav kostnad)

- å skrive ut medlemslister og/eller tilpasse medlemslista til deres eget behov

- å gjøre endringer i foreningens styre etter årsmøtet

Fylkessekretæren demonstrerer TVV på styrekursene, og kan veilede lokalforeningenes styrer ved behov.

LOKALFORENINGER, TA DETTE SYSTEMET I BRUK I DAG!