Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nyhetsbrev nr 3 - 2021

Årsmøte

.

.

ÅRSMØTE i 2021

Årsmøte i Pensjonistforbundet Finnmark avholdes via Teams

Tid: tirsdag 22. juni 2021 kl. 10:00

SAKLISTE

1.     Åpning og registrering

2.     Godkjenning av innkalling og sakliste

3.     Valg av 1 dirigent, på samme sted. Styret kommer med forslag

4.     Forretningsorden

5.     Valg av møtesekretær.

6.     Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.

7.     Årsberetning for 2020 for fylkesforbundet og helseutvalget

8.     Regnskap for 2020 for fylkesforbundet

9.     Informasjon fra Pensjonistforbundet ved 1. varamedlem i sentralstyre Bjørn Egeli.

10.  Innkomne saker.

Pensjonistforbundet Finnmark fortsetter som egen enhet. Innsendt av Pensjonistforbundet Troms.

11.  Aktivitetsplan 2021

12.  Budsjett 2021

13.  Valg

Vedlegg

Årsmelding 2021

Årsmelding 2020.pdf