Nyhetsbrev nr 3 - 2021

Årsmøte

.

.

ÅRSMØTE i 2021

Årsmøte i Pensjonistforbundet Finnmark avholdes via Teams

Tid: tirsdag 22. juni 2021 kl. 10:00

SAKLISTE

1.     Åpning og registrering

2.     Godkjenning av innkalling og sakliste

3.     Valg av 1 dirigent, på samme sted. Styret kommer med forslag

4.     Forretningsorden

5.     Valg av møtesekretær.

6.     Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.

7.     Årsberetning for 2020 for fylkesforbundet og helseutvalget

8.     Regnskap for 2020 for fylkesforbundet

9.     Informasjon fra Pensjonistforbundet ved 1. varamedlem i sentralstyre Bjørn Egeli.

10.  Innkomne saker.

Pensjonistforbundet Finnmark fortsetter som egen enhet. Innsendt av Pensjonistforbundet Troms.

11.  Aktivitetsplan 2021

12.  Budsjett 2021

13.  Valg

Vedlegg

Årsmelding 2021

Årsmelding 2020.pdf