Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nyhetsbrev nr 2, August 2021.

Da er vi klar for høsten 2021. Vi håper, og tror vi nå kan fortsette med våre aktiviteter. Første møtet i høst er 7. september kl. 18.00 på Holt bedehus.

Fra sommerens tur til Flor og Fjære

Fra sommerens tur til Flor og Fjære

Da er vi klar for høsten 2021. Vi håper, og tror vi nå kan fortsette med våre aktiviteter. Første møtet i høst er 7. september kl. 18.00 på Holt bedehus.

Denne kvelden får vi besøk av Svein Kleivane, fra Byglandsfjord. Svein er en dyktig kåsør som fort får med seg forsamlingen, og holder dem i ånde.

Etter en nærmest normal sommer, med turer lokalt, og litt mer lenger vekk, føler vi å være i rute.

22. september får vi besøk av Bjøro Håland til konsert på Tvedestrand VGS. Et arrangement vi fikk til med støtte fra Statsforvalteren. Her håper vi alle eldre og ensomme i kommunen melder seg på. Konserten er gratis.

27. 28. og 30. september arrangerer vi kurs i bruk av ”Smarttelefon og I-pad”, meld deg på.

Foreningen har deltatt på Arendalsuka. 2 dager var vi på stand der.

Bli kjent turene og bussturene våre er behørlig kommentert og referert på sidene våre. Gå inn og se.

Møteprogrammet utover høsten vil fortsette som planlagt, Morten Løvdahl med gamle bilder, Tor Erik Nævestad, med tur til Peru, Lars Langmyr og ”Dag og Finn” på julearrangementet.

Foreningen har nå 206 medlemmer, her er plass til flere. Snakk med naboer og venner, det er gildt å være med i Holt pensjonistforening.