Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nyhetsbrev juli 2021 fra Holt pensjonistforening.

Flere kjente Holtinger ble æret på fylkets årsmøte med Pensjonistforbundets hedersbevis med diplom. Torvild Valle som bla. mangårig sekretær for Aust Agder, Tora Ottersland, leder i Moland pensjonistforening og med i fylketsstyret og ikke minst Arne Bjørnstad, aktiv innen helseprogrammet i Pensjonistforbundet, pådriver i verdig eldre omsorg.

Fra venstre  Nils Audun Gryting fra Gjerstad tok imot på vegne av Anne-Marie Aasbø  fra Gjerstad pensjonistforening, Tora Ottersland fra Moland pensjonistforening, Torvild Valle fra Holt pensjonistforening og Arne Bjørnstad fra Holt pensjonistforening som mottar hedersbevis og diplom av tideligere leder i Pensjonistforbundet Aust Agder, Roy Frimannslund.

Fra venstre Nils Audun Gryting fra Gjerstad tok imot på vegne av Anne-Marie Aasbø fra Gjerstad pensjonistforening, Tora Ottersland fra Moland pensjonistforening, Torvild Valle fra Holt pensjonistforening og Arne Bjørnstad fra Holt pensjonistforening som mottar hedersbevis og diplom av tideligere leder i Pensjonistforbundet Aust Agder, Roy Frimannslund.

Nyhetsbrev juli 2021 fra Holt pensjonistforening.

De fleste av pensjonistforeningens medlemmer er nå fullvaksinert.

Vi har gjennomført årsmøte, felles busstur til Lista og 2 ”Bli kjent turer”, til Songe og Gjøseid.

Flere kjente Holtinger ble æret på fylkets årsmøte med Pensjonistforbundets hedersbevis med diplom. Torvild Valle som bla. mangårig sekretær for Aust Agder, Tora Ottersland, leder i Moland pensjonistforening og med i fylketsstyret og ikke minst Arne Bjørnstad, aktiv innen helseprogrammet i Pensjonistforbundet, pådriver i verdig eldre omsorg.

Holt pensjonistforening står foran en aktiv ettersommer og høst. Først er det ”Bli kjent tur” til Langemyr på Songe, 6.juli. Så er det 4 dagers tur til Flor og Fjære og Rosendal, 3-6 august. Etter det stuper vi inn i Arendalsuka, hvor vi vil være på stand for Pensjonistforbundet. (Gi beskjed om du kan være med).

Første medlemsmøtet etter pandemien er 7. sept.

Etter det settes alle kluter til for å gjennomføre konsert med Bjøro Håland 22.september. Konserten er beregnet på eldre og spessielt ensomme eldre. Konserten er gratis, finansiert av Statsforvalteren i Agder. Men, vi i pensjonistforeningen må gjøre jobben. Vi må ha hjelp til gjennomføring av denne ettermiddagen. Vi vil derfor kalle inn hjelp. Håper du er villig om du blir spurt. Du er selvfølgelig velkommen på konserten, som eldre i Tvedestrand.

Pensjonistforeningen ønsker alle en god sommer.

Tore Moen, leder

Fra festningen på Lista, Lista fyr bak oss. Fra venstre Magne Andersen, gaiden, Bjørg Songedal, Ingeborg Helene Ausel, Tore Moen, Lullen Seljås og Tore Leo Dalen.

Fra festningen på Lista, Lista fyr bak oss. Fra venstre Magne Andersen, gaiden, Bjørg Songedal, Ingeborg Helene Ausel, Tore Moen, Lullen Seljås og Tore Leo Dalen.

Fra teltplassen hos Karin og Grunde Flaten på Songe.

Fra teltplassen hos Karin og Grunde Flaten på Songe.

Berit H Gjøseid (nr 2 fra venstre) gaider, Anne Lise Sundsdal, Ingeborg Helene Ausel, Gro Hagane og Karin Flaten på rundtur på Gjøseid.

Berit H Gjøseid (nr 2 fra venstre) gaider, Anne Lise Sundsdal, Ingeborg Helene Ausel, Gro Hagane og Karin Flaten på rundtur på Gjøseid.