Nyhetsbrev fra Holt pensjonistforening.

Nyhetsbrev nr 1. våren 2021. Kjære medlem av Holt pensjonistforening. Da jeg fikk et ansvar for data i styret i HP var det en utfordring. Jeg er ingen ”datamann”, men kan ganske sikkert være med å gi signaler om hvordan vi alle kan bli bedre på dette. Jeg mener informasjon er noe av det viktigste for å forstå og ikke minst skape interesse for den foreningen vi er i. Derfor dette ”Nyhetsbrev”. Håper vi kan lage slike brev gjevnelig. Vi er i og har vært lenge i denne korona-pandemien. Mange av oss har nå begynt å få vaksine og håpet er stort for fremtiden. Styret i HP har gjennom året 2020, og nå i vinter hatt styremøter, for å planlegge fremover. Som dere har observert gjennomfører vi nå årsmøte fram mot 4.mai. Vi har sendt ut årsmøtepapirer til alle medlemmene, 204 stk. Så kan dere reagere på dem hvis dere ønsker det, og gi tilbakemelding til styret innen 4. mai. Vi vil forsøke å gjennomføre turene som planlagt i sommer. En dags turen til Lista 9. juni, frist for påmelding 10. mai. 4 dagers turen til Flor og Fjære, og videre til Rosendal og Hardanger 3. -6. august. Påmelding innen 15. juni. På melding til Solveig Aas Olsen solaaso@getmail.no / 95878992 eller Tore Moen tmoen253@gmail.com / 93403879 ”Bli kjent turene” vil også gjennomføres etter planen. Dette er jo stort sett ”ute-møter”, hvor vi kan holde avstand. Disse turene vil averteres i Tvedestrandsposten. Men, du bør lære deg å gå inn på sidene til Pensjonistforbundet, hvor du også finner Holt pensjonistforening. Her legger vi inn alle nyheter hele tiden. Vanlige pensjonistmøter blir neppe gjennomført før september i år.(4.mai står litt åpen enda.) HP har fått tilsagn om kr 50000, fra Statsforvalteren (fylkesmannen), i støtte for å arrangere en konsert med Bjøro Håland, i løp av sommeren. Dette tiltaket er fokusert mot ensomme eldre. Den blir avertert i Tvedestrandsposten. Vi vil også forsøke å få til et samarbeid med Seniornett om bruk av ”Smarttelefon” og lesebrett. Det kommer vi tilbake til. Det er valgår i år! Pensjonistforbundet vil ha en stor aktivitet mot nye stortingsrepresentanter. Vi er jo stolte og godt fornøyd med hva Pensjonisforbundet har fått til mot regjering og stortinget i året som har gått. (Etterbetaling for 2020 og økt utbetaling i 2021). Vi vil også i gjennom året verve nye medlemmer til Pensjonistforeningen. Alle bør være medlem av Holt pensjonistforening. Ta kontakt, se nytten av medlemskap. Det er du som er den som styrer hvor godt Pensjonistforbundet skal bli. Kom med dine tanker. Ha en fin forsommer, håper vi sees, både på tur og møter snart. Hilsen Tore Moen www.pensjonistforbundet.no/foreninger

Nå er våren på gang. alt lyser mot oss!

Nå er våren på gang. alt lyser mot oss!