Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nyhetsbrev nr 4 2021

Nr. 4, august 2021. Fra styremøte 23. august.

.

.

Fra styremøte

ÅRSMØTE i 2022

Styret har på styremøte 23. august vedtatt at årsmøte i Pensjonistforbundet Finnmark gjennomføres på 2 dager, starter med lunsj første dag. Egenandel reduseres til kr. 500 pr. utsending, fordi at årsmøtet reduseres til 2 dager.

 Dato 29. og 30. mars 2022 på Lakselv hotell.

 Mer informasjon om årsmøtet vil komme senere.

ÅPNE MØTER

Styret har i samarbeid med pensjonistforeninger på Nordkinn planlagt et åpnet møte i Mehamn onsdag 22. september 2021.

Tema på møtet vil være blant annet

  •  Fremtidsfullmakt
  •  Informasjon fra Pensjonistforbundet

Styret planlegger også et åpent møte i Vardø i samarbeid med Vardø pensjonistforening senere på høsten/vinter 2021.

FORHANDLINGSRETTEN

Pensjonistforbundet hadde forhandlingsrett på alderspensjonen i folketrygden fra 1979 til 2011. Protokollen for oppgjøret kom til behandling i Stortinget, som dermed kunne ta ansvar for det endelige resultatet. Dette er en kjent modell også fra landbruksoppgjøret. Med pensjonsreformen ble forhandlingsretten erstattet med drøftinger, og Stortinget ble fratatt muligheten for å behandle protokollen fra oppgjøret.

Uttalelse fra Pensjonistforbundet Finnmark

Forhandlingsretten er viktig for alle parter, også for pensjonister.

Derfor støtter Pensjonistforbundet Finnmark arbeidet med få forhandlingsretten. Styret ser at det viktigste er forhandlingsretten, ikke bare i forbindelse med trygdeoppgjøret, men den kan være med å gi forhandlinger i alle andre saker på Stortinget.