Nyhetsbrev

mai 2021

Årsmøte 2021.

Sentralstyret har besluttet at årets fylkesårsmøter gjennomføres digitalt via Teams.

Årsmøte i Pensjonistforbundet Finnmark blir avholdt tirsdag 22. juni 2021 kl. 10:00 på Teams.

 De som ikke har vært med på Teamsmøte tidligere vil få tilbud om opplæring.

 Saker til årsmøte.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte, må være sendt inn til styret innen 31. mai 2021.

 Styremøte – Pensjonistforbundet Finnmark

Neste styremøte planlegges å avholde i Karasjok, 3. juni 2021.

Politiker møte i forbindelse med Stortingsvalget.

Pensjonistforbundet avholder møte med Finnmarks politikere foran Stortingsvalget. Møtet blir i Hammerfest 23. august 2021.

 Medlemskontingent 2021

De som ikke har betalt medlemskontingent vil få purring med betalingsfrist 25.5.21