Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nyhetsbrev 1/2022

Pensjonistforbundet – møte med fylkesstyre i Finnmark, 5.1.22 På møtet deltok fra Pensjonistforbundet leder Jan Davidsen, generalsekretær Harald O. Norman, kommunikasjonssjef Bjørg-Karin Buttedahl, fra sentralstyre Nils-Edvard Olsen, fra Pensjonistforbundet Finnmark, leder Reidar Nilsen, nestleder Arnhild Hegge, styremedlemmene Roald Basma, Bernt Tande og varamedlem Ruth-Åse Jankila.

Frivillighetens år.

Sykkelturen Nordkapp – Arendal.

Pensjonistforbundet er med i styringsgruppen for «Sykkelturen2022» som er i regi av Norges Frivilligsentraler.

Turen starter på Nordkapp 21. mai 2022, i Finnmark går innom Honningsvåg, Tana, Karasjok, Rafsbotn og Alta, 27. mai.

Lokalforeninger oppfordres til å bidra med aktiviteter i forbindelse med sykkelturen. Mer informasjon kommer etter hvert.

Sykkelturen avsluttes 15. august i Arendal i forbindelse med Arendalsuka.

Bladet Pensjonisten sponser en sykkel som doneres bort etter målgang i Arendal. Pensjonistforbundet vil ha egen debatt i Arendalsuka med fokus på vår rolle i frivilligheten i årene fremover

Verving / Skolering

•     Vi må høyere på banen vedrørende verving.

•     Landsstyret har akseptert direktemedlemskap igjen og gitt beskjed om 20.000 nye medlemmer via denne type medlemskap. Kontingent er samme som for alle andre medlemmer.

•     Landsstyret har satt 10% netto økning i alle foreninger som mål for 2022. Dette fordrer stor aktivitet tidlig i året for å nå målet.

•     Pensjonistforbundet Finnmark planlegger vervekampanje i fylket.

•     Landsstyret satser mye på skolering og opplæring av tillitsvalgte i budsjettet for 2022 og planene er klare realisering fra kursholdernes side. Valgkomitekurs, styrekurs, kassererkurs, vervekurs.

•     Det skal satses på eldrerådsopplæring i regi av Pf, KS og Rådet for et aldersvennlig samfunn

Landsmøte 2021 – jobben starter nå

•     Landsmøtet avholdes på Lillestrøm i månedsskiftet mai/ juni 2023

•     Valgkomiteen velges i mai 2022

•     Innkalling sendes i desember 2022

•     Forslag til landsmøtet sendes fra foreningene til fylkene innen 30. september 2022

•     Forslagene fra fylkene og kollektive organisasjoner sendes forbundet innen 31.oktober 2022

•     Landsstyret behandler alle innkomne forslag i desember 2022.

•     Landsstyrets forslag til dagsorden etc samt beretning, regnskap og handlingsprogram sendes fylkene og kollektive organisasjoner innen utgangen av februar 2023.

Alle frister må overholdes, kommer saker en dag etter fristen, vil de bli forkastet.

Foredragsholdere som lokalforeninger kan benytte.

Pensjonistforbundet har 12 dyktige og inspirerende foredragsholdere som kan besøke lokalforeninger.

Utgifter til honorar og reise for foredragsholderen dekkes av Pensjonistforbundet sentralt. Øvrige utgifter ved arrangementet / møtet må foreningen selv dekke.

Les mer om foredragsholdere på vår hjemmeside: https://www.pensjonistforbundet.no/foredragsholdere-i-pensjonistforbundet