NYHETSBREV

Årsmøte - Pensjonistforbundet Finnmark

ÅRSMØTE 2021 – PENSJONISTFORBUNDET FINNMARK

Årsmøte sted og tid.

Pensjonistforbundet Finnmark planlegger å avholde sitt årsmøte på Lakselv Hotell, Lakselv fra tirsdag 22. til torsdag 24. juni 2021. Og styret har vedtatt å avholde årsmøtet fysisk så fremt det lar seg gjennomføre, hvis ikke så må det gjøres via Teams.

Årsmøtet kan bli gjennomført digitalt

Det vises til beslutninger sentralstyret i Pensjonistforbundet har gjort.

Lokalforeningene oppfordres til å utsette årsmøtene til situasjonen rundt Covid-19 er mer avklart. Foreløpig godkjenning av regnskap og årsmelding for 2020 i lokalforeningene gjøres ved at et samlet styre signerer dokumentene. Disse dokumentene kan benyttes i forbindelse med søknad om momskompensasjon. Det er imidlertid viktig å presisere at årsregnskap og årsmelding skal opp på første mulige årsmøte når situasjonen tillater det igjen. Det presiseres videre at dette er en oppfordring om å utsette møtene og at sentralstyret ikke har instruksjonsrett overfor tilmeldte lokalforeninger. Det er likevel slik at enhver lokalforening plikter å forholde seg til både lokale og nasjonale smittevernregler.

Fylkesårsmøtene som er berammet til juni måned gjennomføres digitalt via Teams. Uvissheten om både varighet og regler for nedstengingen gjør at sentralstyret har besluttet at årets fylkesårsmøter gjennomføres digitalt via Teams. Det er en for stor økonomisk og organisatorisk risiko å vente lenger med beslutningen på type årsmøte 2021. Teamsmøtene som er holdt med lokalforeninger, og som fortsetter i april måned, har vist at det er mulig å gjennomføre gode digitale fylkesårsmøter. Noen vil nok oppleve dette som en utfordring, men ved å bruke tiden aktivt frem mot juni til opplæring og deltakelse på Teamsmøter, vil dette kunne gå veldig bra. Styrene i lokalforeninger som ikke får avholdt lokalforenings-årsmøter gis dispensasjon til selv å velge delegater til fylkesårsmøtene.