Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nyhetsbrev - Mai 2022

Nyheter og arrangement fra Pensjonistforbundet Buskerud

Det er stor aktivitet i våre lokalforeninger i Buskerud. Etter en lang periode med nedstenging og lite sosial aktivitet, arrangeres det både medlemsmøter og andre aktiviteter i vårt område. Det er hyggelig å se at de fleste synes det er trygt å møtes, og ønsker å være med på det som skjer. I Drammen arrangeres Pensjonistenes dag 11. juni 2022. Les mer i vedlagt nyhetsbrev.