Ny kurs må stakes ut i eldreomsorgen

Etatsjef for hjemmesykepleien i Fredrikstad besøkte mandag 24. april Pensjonistforbundet Fredrikstad.

Wenche Halvorsen og leder i Pensjonistforbundet Fredrikstad (og leder av Eldrerådet), Per Edvardsen

Wenche Halvorsen og leder i Pensjonistforbundet Fredrikstad (og leder av Eldrerådet), Per Edvardsen

- Vi vil få flere eldre, men færre ansatte for den enkelte pasient. Det betyr endrede prioriteringer og nye oppgaveroller. Vi må rett og slett tilrettelegge mer av vår egen alderdom, sa etatsjefen for hjemmesykepleien, Wenche Halvorsen, da hun besøkte Pensjonistforbundet Fredrikstad medlemsmøte mandag 24. april.

Hun har 35 års erfaring fra hjemmesykepleien og fra andre roller innen helse- og velferd. Den etaten som hun råder over nå, inkludert ansvar for sykehjemsplasser, har over 2000 ansatte og koster kommunen en milliard kroner i året. Det er en tredel av kommunens budsjett!

- Vi får ikke nok personell til tjenestene da det utdannes for få innen helsektoren. Det betyr at vi må tenke annerledes og levere tjenester på en annen måte enn i dag. Noe kan løses med digitalisering og e-helsetjenester, men viktigst blir egne helsefremmende og forebyggende tiltak. Dessuten må vi forvente at pårørende kommer sterkere inn i bildet, sa Halvorsen.

I dag mottar 42 prosent av eldre over 80 tjenester fra den offentlige eldreomsorgen. Kommunen kan tilby 280 omsorgs-/utleieboliger og vel 600 sykehjemsplasser. 80 prosent av sykehjemsplassene, som koster ca. 1,1 million kroner i snitt, opptas av demente. Botiden på et sykehjem er vel ett år.