Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Ny busstur til Nordøyane

Dagstur

Ny busstur til Nordøyane 22.9.22. for de som ikke fikk plass på turen 15.9.22 

Avgang fra Trafikkterminalen kl.8.00

Egenandel kr. 800.-betales til konto 3980.170.1.810

Husk navn på betaler. 

Fortsatt noen ledige plasser.

Påmelding til.tlf. 48191334 eller tlf 93637095