Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

NTL-pensjonistene er i gang

Endelig har vi fått dannet en pensjonistforening for NTL-pensjonister i Oslo og omegn.

Her er foreningens styre, valgt på årsmøtet. Stående bak fra venstre: Øystein Nesje, kasserer, Marianne Moltke-Hansen, styremedlem, Thor Ofstad, nestleder, Lill Fanny Sæther, leder, Arne Klausen, sekretær og Gro Vedeler, varamedlem. Sittende foran: Rodney Lobo, varamedlem. Styremedlem Berit Ch Nielsen var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Sigrun Mæland)

Her er foreningens styre, valgt på årsmøtet. Stående bak fra venstre: Øystein Nesje, kasserer, Marianne Moltke-Hansen, styremedlem, Thor Ofstad, nestleder, Lill Fanny Sæther, leder, Arne Klausen, sekretær og Gro Vedeler, varamedlem. Sittende foran: Rodney Lobo, varamedlem. Styremedlem Berit Ch Nielsen var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Sigrun Mæland)

Pensjonistforeningen ble dannet ved et konstituerende møte i november 2022, men da hadde møtevirksomheten allerede vært i gang i rundt et halvt år. Det hele startet med en notis i NTL-magasinet der interesserte NTL-pensjonister i Oslo og omegn ble oppfordret til å melde sin interesse. Så ble de som var interessert, invitert til flere møter.

På møtene var vi innom flere tema. Forbundsleder Kjersti Barsok holdt innledning på ett av dem. Andre tema var pensjon og AFP, klima og miljø, og tidligere leder i NTL, Turid Lilleheie, holdt foredrag om den humanitære organisasjonen Dråpen i havet. Alle møtene var godt besøkte.

På det første ordinære årsmøtet, som ble avholdt 28. februar 2023, informerte Harald Olimb Norman fra Pensjonistforbundet om hva medlemskap i forbundet innebærer for foreningen og for medlemmene. Han snakket også om hva Pensjonistforbundet jobber med og hvilke saker som er aktuelle i tida framover.

Deretter vedtok årsmøtet enstemming å slutte seg til Pensjonistforbundet. Det ble også vedtatt retningslinjer for lokalforeningen, basert på Pensjonistforbundets vedtekter. Her står det blant annet at «alle pensjonister som har eller har hatt medlemskap eller tilknytning til NTL, kan bli medlemmer i foreningen». Det betyr at tidligere medlemmer i NTL og også tidligere ansatte i NTL som føler tilknytning til NTL, kan bli medlemmer.

Årsmøtet vedtok også en aktivitetsplan for 2023. 18. april ble det avholdt et medlemsmøte der lederen i foreningen, Lill Fanny Sæther, fortalte om boka si, «Hvordan min mor overlevde holocaust».

23. mai er det planlagt en byvandring med lederen for Arbeidermuseet, Gro Røde - «Sagene, hjertet i norsk arbeiderhistorie».

Høsten 2023 planlegger vi én tur og tre medlemsmøter. På ett av disse møtene ønsker vi å invitere en representant fra Pensjonistforbundet for å orientere om forbundets krav til statsbudsjettet for 2024.

Styret vil også jobbe med å få i gang en Facebook-side for å kommunisere med nåværende og potensielle medlemmer, i tillegg til kommunikasjon via e-post og eventuelt tekstmeldinger.

Styret består av leder Lill Fanny Sæther, nestleder Thor Ofstad, sekretær Arne Klausen, kasserer Øystein Nesje, styremedlemmer Berit Ch Nielsen og Marianne Moltke-Hansen og varamedlemmer Rodney Lobo og Gro Vedeler.

Kontaktpersoner:

Lill Fanny Sæther lill.fanny.saether@gmail.com

Thor Ofstad thorofstad@gmail.com