Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Norsk Pensjonistforbund

NP er på hugget for tiden, se nedenfor.....

Jan Tyriberget

Jan Tyriberget

Pensjonistforbundet er "på hugget" om dagen . Som leder av Pensjonistforbundet Hedmark er jeg både stolt og glad for det. I vår fikk vi gjennomslag for mange av våre krav på pensjonistenes vegne.. Det ble brukt uttrykket at i flyttet fjell. Nå er det et nytt storting og ny regjering. Pensjonistforbundet har nå, som partipolitisk nøytral organisasjon, rigget organisasjonen for den nye politiske situasjonen. Gjennom behandlinger i sentralstyre og landsstyre er det vedtatt mål og lagt strategier for arbeidet framover. Vi ønsker å " være på ballen" for å fremme våre saker på vegne av de eldre i Norge. Nå, i disse dager, er våre fremste representanter til stede og deltar med fynn og klem i det som foregår av komitehøringer på stortinget. Tilbakemeldingene fra disse høringene viser at våre synspunkter lyttes til og at det er interesse for våre synspunkter og krav. Fra stortingspolitikerne kommer det oppfølgingsspørsmål som gir oss mulighet for ytterligere utdyping og argumentasjon for vårt syn og våre krav. Jeg konstaterer gjennom dette at Pensjonistforbundet er sett på som en vesentlig samfunnsaktør på vegne av oss eldre. Det er bra! Det er også en god grunn for flere eldre til å melde seg inn i Pensjonistforbundet. Gjennom medlemskap får du medinnflytelse og påvirkning på Pensjonistforbundets politikk for eldre. Økt medlemstall vil også gi Pensjonistforbundet ytterligere tyngde bak våre krav og synspunkter overfor både både regjering og storting. Støtt derfor opp og meld deg inn i Pensjonistforbundet! I dag har jeg deltatt i et møte hvor vi drøftet mulighetene for å få stiftet ei lokalforening i Hamar by. Hamar har jo flere bydeler og det burde være grunnlag for flere bydelsforeninger. Det ville glede meg om jeg fikk positive tilbakemeldinger fra noen i Hamar som kunne ønske seg å bidra til dette. Telefoner eller meldinger mottas gjerne