Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

«Noe godt å bite i!»

God mat og gode tenner

God og ernærings-riktig mat er viktig for eldres velvære, trivsel og dermed helse. Derfor vil Pensjonistforbundet Østfold sette fokus på god mat til eldre, enten du er hjemmeboende med pleiebehov eller om en bor på institusjon.

En hjemmetjeneste som sørger for god mat er forebyggende og holder folk friskere. Dette betinger både god mat og ikke minst tilstedeværelse som sikrer at de eldre faktisk får i seg nok mat og drikke.

Det oppleves nå at det er mange eldre som har uforsvarlig vekttap på grunn av at det å spise ikke oppleves som noe høydepunkt i hverdagen.

Pensjonistforbundet Østfold ber landets nye regjering om at det bevilges nok penger til kommunenes helse- og omsorgstjeneste slik at økonomi ikke skal være hinder for god ernæringsrik mat og at de ansatte som arbeider med vår omsorg har tid nok til hver bruker.

For å få i seg mat er det viktig med friske tenner og god munnhygiene. Derfor må regjeringen innføre ordninger som gjør at aller har råd til å holde tennene i orden.

Bjørn Eriksen

Leder

Pensjonistforbundet Østfold m/Styret