Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nettbank og moderne banktjenester

Samarbeid med Eidsberg Sparebank

Mer enn 20 pensjonister deltok på vårt første nettbank-kurs

Mer enn 20 pensjonister deltok på vårt første nettbank-kurs

Den 27. oktober hadde vi vår første kursdag der tema var nettbank og nye banktjenester. Undervisningen fant sted i 3. etasje i Eidsberg Sparebanks lokaler. En heis gjorde det lett for selv "svakbeinte" å finne fram. Denne dagen fortalte Camilla og Nina fra Eidsberg Sparebank om Bank-ID og andre merkverdigheter som det i dag er nødvendig å kunne noe om for å fungere bra i den moderne digitale verden. Mange spørsmål fra tilhørerne tydet på at temaet var interessant nok.

Neste måned vil de fortsette undervisningen, men da skal deltagerne ha med seg sine egne PCer og anvende den kunnskapene de har ervervet.