NEDSTEGNING AV PENSJONISTEN FRA DEN 25. MARS - NYE NASJONALE SMITTEVERNREGLER

Styret har i samarbeid med kommunens smittevernlege bestemt at en må stenge ned Pensjonisten. 1 meter er blitt til 2 meter og da er det umulig å kunne gjennomføre koselige sosiale samvær. Ny vurderinger kommer etter Ernas orientering til Stortinget som skal være etter påske. God Påske!