Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

NEDSTEGNING AV PENSJONISTEN FRA DEN 25. MARS - NYE NASJONALE SMITTEVERNREGLER

Styret har i samarbeid med kommunens smittevernlege bestemt at en må stenge ned Pensjonisten. 1 meter er blitt til 2 meter og da er det umulig å kunne gjennomføre koselige sosiale samvær. Ny vurderinger kommer etter Ernas orientering til Stortinget som skal være etter påske. God Påske!