Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Nedskjæringer til Pleie- og Omsorg

Skrevet av: Vidar Høgberget Tekst: Else Marie Bergseng/Marit T. Vestli Publisert: 01.09.14

Trygghet og omsorg i alderdommen

Vi er en nystartet pensjonistforening som har medlemmer i nærmest alle kommuner i Hedmark. Vår målsetting er å arbeide for våre medlemmer på flere områder der helsemessige interesser er svært viktig, og vil være pådrivere og vaktbikjer for at pleie- og omsorgstjenester ikke skal utsettes for stadige nedskjæringer i kommunebudsjettene.

Vi er tilsluttet Pensjonistforbundet og det fremste målet er ”å bo hjemme så lenge som mulig” Dette er en målsetting som inneholder mange muligheter til aktiviteter både privat og offentlig: kosthold, trim, aktiviteter, følge med i et elektronisk samfunn, bolig og ikke minst trygghet for å få hjelp og støtte etter hvert som behovet endrer seg. Vi er svært opptatt av at gamle og nære pårørende skal slippe tunge omsorgs- og pleieoppgaver. Det må være enkle overganger mellom privat og offentlig støtte/omsorg.

NAV Hedmark Pensjonistforening arbeider for en aktiv og trygg alderdom både sentralt og lokalt. Det er på denne bakgrunn vi støtter innspill fra Vang Pensjonistforening.

Når det gjelder økonomiske prioriteringer så ser vi stadig i HA at ulike prosjekter får tilleggsbevillinger, det må derfor finnes rom for å opprettholde eller øke bevillinger til helse- og omsorg.

Vi lever lenger i dag enn noensinne og vi er mange. Selv om vi tar vare på oss selv og har god helse og er sosialt aktive så må vi ha trygghet for å få den hjelp og støtte vi har krav på etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Samhandlingsloven.