Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

NAV-pensjonistene i full gang

Den splitter nye NAV Hedmark pensjonistforening ligger ikke på latsiden. Gjennom fire regionale medlemssamlinger utformes nå programmet for månedene framover. Og det satses både på aktiv eldrepolitikk og sosiale tiltak

Den nye foreningens leder, Marit Tofastrud Vestli og leder for NAV Elverum, Hans Morten Stubbe.

Skrevet av: Finn-Åge Løvlien 17.03.2014

Den splitter nye NAV Hedmark pensjonistforening ligger ikke på latsiden. Gjennom fire regionale medlemssamlinger utformes nå programmet for månedene framover. Og det satses både på aktiv eldrepolitikk og sosiale tiltak.

Det første regionmøtet for medlemmene ble holdt hos NAV Elverum 17.mars. Her orienterte Bodil Nordhagen om de foreløpige planene og det arbeidet som er gjort for å etablere en aktiv forening. Hun hadde med seg det gledelige budskapet at NAV har sponset foreningen med et starttilskudd på 50.000 kroner, et verdifullt grunnlag for driften.

Fylkessekretær i PF Hedmark, Finn-Åge Løvlien holdt foredrag om forbundets organisatoriske funksjoner og om de eldrepolitiske sakene forbundet nå fokuserer på. - Det er fire kjernesaker vi må hamre inn overfor alle politikere - fra Statsminister ned til kommunestyrerepresentanter: Mulighet til å bo hjemme så lenge det er helsemessig forsvarlig, gjeninnføring av forhandlingsretten om pensjoner, etablering av eldreombud og økt støtte til aktivitetssentre, sa Løvlien. Han oppfordret alle medlemmene til å snakke opp disse sakene i møtet med folkevalgte.

Hans Morten Stubbe, leder for NAV Elverum, orienterte om aktuelle mål, utfordringer og prosjekter som regionskontoret for Sør-Østerdal arbeider med i år.

Dagens møte ble avsluttet med idemyldring om hva de kommende medlemsmøtene skal inneholde. Her ble både sosiale aktiviteter, viktige eldrepolitiske temaer, kulturinnslag og tur/utflukter notert på blokka. Regionmøtene fortsetter på Tynset, Kongsvinger og Hamar før foreningens styre samler forslagene og meisler ut et års program i løpet av april måned.