Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

NAV endrer teksten på "slippen"!

Pensjonistforbundet nådde fram - NAV lover å endre teksten på pensjonsslippen permanent, slik at det i fremtiden skal stå pensjon og ikke stønad. - Statsråden reagerte raskt, og vi er fornøyd med svaret, sier generalsekretær Harald O. Norman.

Pensjonistforbundet vant fram, slik at NAV endrer teksten på pensjonsslippen permanent, fra stønad til pensjon.

Pensjonistforbundet vant fram, slik at NAV endrer teksten på pensjonsslippen permanent, fra stønad til pensjon.

Opprinnelig publisert 25. juli 2019 – av Bjørg Karin Bjåland Buttedahl

NAV endret på et tidspunkt i april/ mai 2019 teksten på pensjonsslippen fra "pensjon" til "stønad". Pensjonistforbundet tok dette opp med statsråd Anniken Hauglie i Arbeids- og sosialdepartementet i forbindelse med trygdeoppgjøret i april. Etter samtalen med statsråden ble pensjonsslippen for juni måned endret til "NAV økonomi pensjon". Men på utbetalingen i juli står det igjen "NAV økonomi stønad".

Pensjonistforbundet ba derfor igjen statsråden om å ta dette opp med NAV, slik at ordlyden blir korrekt. Grunnen til at Pensjonistforbundet og mange pensjonister har reagert er at folketrygdens ytelser til alderspensjon ikke er en stønad, men en opparbeidet rettighet. Da Pensjonistforbundet la ut saken på Facebook, kom det raskt flere hundre kommentarer, der reaksjonen var unison: Dette finner vi oss ikke i, vi mottar ikke stønad!

- Dette er prinsipielt viktig - vi er fornøyd med at statsråden er enig med oss og at NAV retter opp feilen, sier generalsekretær Harald O. Norman.