Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nå vil vi at du skal brøle høyt

Er du klar for Klimabrølet 2021?

60.000 nordmenn deltok i Klimabrølet i 2019, var du ikke en av dem så får du en ny sjanse i år. (Foto: Klimabrølet.no)

60.000 nordmenn deltok i Klimabrølet i 2019, var du ikke en av dem så får du en ny sjanse i år. (Foto: Klimabrølet.no)

Pensjonistforbundet skal delta på Klimabrølet 2021 og oppfordrer våre medlemmer til å sende inn sine brøl til prosjektet.

Klimabrølet er en partipolitisk uavhengig forening, med mål om å gi folkevalgte politikere kraft til å ta modige klimavalg, slik at global oppvarming kan begrenses til godt under 2 grader. 

Dette er anbefalinger fra Paris-avtalen og FNs Naturpanel. Alt vi mennesker er avhengige av – enten det er økonomiske eller frie goder – kommer til sjuende og sist fra naturen og et levelig klima. 

Fire år langt brøl

De folkevalgte er avhengig av støtte og samhold i befolkningen for å gjennomføre modige og langsiktige tiltak. Klimabrølet bidrar til å bygge oppslutning og samhold, ved å tilby en enkel, morsom og effektiv måte å engasjere seg på, for de mange som føler på et alvor i klimasaken. 

Et fire år langt brøl er målet med prosjektet. De digitale brølene skal spilles av i hele den neste stortingsperioden, gjennom en installasjon som har premiere 3. september foran Stortinget, og på nett.

For å lage et fire år langt brøl trengs over 2 millioner brøl. For å samle så mange brøl, må 1000 organisasjoner og bedrifter engasjeres til å brøle. Det er dette Pensjonistforbundet har besluttet å være med på.

Bli med og lag verdens lengste brøøøøøøøøøøøøl!

Instruksjoner for å delta får du i denne videoen: