Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nå kommer pengene

Økt minstepensjon fra 2020 utbetales i mai 2021.

Minstepensjonen for enslige skal i mai 2021 øke med 4000 kroner med virkning fra 1. mai 2020, det vil si ett år tilbake i tid. 
(Illustrasjonsfoto: iStock)

Minstepensjonen for enslige skal i mai 2021 øke med 4000 kroner med virkning fra 1. mai 2020, det vil si ett år tilbake i tid. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Pensjonistforbundet har fått gjennomslag for økt pensjon til enslige minstepensjonister.

Nå kommer resultatet: Enslige minstepensjonister skal motta 4000 kroner i etterbetaling fra 2020 sammen med pensjonsutbetalingen fra NAV som kommer 12. mai. 

Ikke alle får hele beløpet

Minstepensjonen for enslige skal øke med 4000 kroner med virkning fra 1. mai 2020, det vil si ett år tilbake i tid. Det er denne økningen som etterbetales nå.

Det er rundt 100.000 enslige minstepensjonister i Norge, og omtrent en tredel mottar offentlig tjenestepensjon i tillegg til minstepensjonen fra folketrygden.

Pensjonistforbundet har krevd at alle minstepensjonister må få hele økningen, uten at andre pensjonsytelser reduseres. 

Tjenestepensjon kan bli redusert

Dessverre har det ikke vært flertall på Stortinget for å endre regelverket som gjør at den offentlige tjenestepensjonen reduseres når minstepensjonen øker. 

Dermed får de med offentlig tjenestepensjon noe mindre, og i verste fall får de samlet sett det samme som før. 

Grunnen til det er at den offentlige tjenestepensjonen samordnes med minstepensjonen fra folketrygden, slik at pensjonene samlet sett gir deg et visst pensjonsnivå. 

Når minstepensjonen fra folketrygden øker, vil du derfor oppleve at tjenestepensjonen fra for eksempel Statens pensjonskasse eller KLP blir noe redusert.

Samlet sett vil du uansett få enten mer i pensjon eller like mye som før. 

Utbetalingen kan komme 12. mai

Den økte minstepensjonen skal egentlig utbetales 12. mai, men dersom du også mottar offentlig tjenestepensjon vil utbetalingen komme noe senere, da Statens pensjonskasse eller KLP må beregne riktig samordnet pensjon først. 

Du vil motta et brev fra pensjonsleverandøren med mer informasjon om dette. 

5000 kroner ekstra fra 1. juli 2021

Den årlige satsen for minstepensjon for enslige skal også øke med 5000 kroner fra 1. juli 2021.

Det gir en ekstra økning på 417 kroner per måned, og kommer første gang med månedsutbetalingen fra NAV 20. juli. Også her gjelder samordningsreglene for minstepensjonister som samtidig mottar offentlig tjenestepensjon. 

De vil ikke få full uttelling for hele økningen, siden tjenestepensjonen kan reduseres når minstepensjonen fra folketrygden øker. 

Mer pensjon til alle

Det er ikke bare enslige minstepensjonister som får økt pensjon. Alle pensjonister skal få oppregulert sin pensjon hvert år i forbindelse med trygdeoppgjøret.

Trygdeoppgjøret kalles gjerne pensjonistenes lønnsoppgjør, og skal i år være ferdig 20. mai. Først da vet vi hvor mye pensjonene øker med i år.

Pensjonsøkningen etter trygdeoppgjøret skal gis med virkning fra 1. mai, men din nye pensjon utbetales først fra NAV 20. juni, da med etterbetaling for det som ble for lite utbetalt i mai måned. 

NB! Ved etterbetaling av pensjon for tidligere år trekkes det som regel 32 % skatt, uavhengig av hvor mye skatt man egentlig skal betale. Hvis dette gjør at du betaler for mye skatt til sammen i år, vil du få penger igjen på skatteoppgjøret neste år. (kilde: Skatteetaten.no)